Tips & Fakta.

2020-04-16 11:32
Puffetikett
Kloka hem
Kloka hem

Undvik Köldbryggor

För att spara energi isolerar vi våra hus och nu när vi skall bygga ännu energieffektivare hus, så kallade ”Nästan nollenergihus” eller ”Passivhus”, bör vi isolera våra hus ännu bättre. 
 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Kloka hem!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per månad

Från

30 kr

Beställ här!

Din digitala prenumeration på Kloka hem förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Årsprenumeration

Från

150 kr

Beställ här!

Din digitala prenumeration på Kloka hem förnyas årsvis. Avsluta när du vill.

text Varis Bokalders

En yttervägg innehåller inte bara isolering utan också en bärande stomme, till exempel en regelstomme i trä. Varje regel i ytterväggen blir då en köldbrygga, eftersom regeln i massivt trä har en sämre
isoleringsförmåga än isoleringen mellan reglarna, till exempel träfiberisolering.

För att undvika dessa köldbryggor i ytterväggarna delar man numera upp träregeln i en inre och en yttre bärande del, som hålls
ihop av en tunn skiva, till exempel av en träfiberskiva. Då slipper man att regeln går igenom hela väggen och samtidigt kan man
fylla utrymmet mellan den inre och den yttre regeln med isolering. En sådan regel kallas ”Lättregel” eller ”Masonite-regel” (efter företaget Masonite). Och vips har man byggt bort ett stort antal köldbryggor i huset och fått ett energisnålare hus.
De vanligaste köldbryggorna, förutom reglarna i ytterväggar och tak, finns där olika konstruktionsdelar möter varandra. Till
exempel där grunden möter ytterväggen, där ytterväggen möter taket, där ett mellanbjälklag skall fästas in i ytterväggen samt
där fönster och dörrar skall byggas in i ytterväggarna.
Men för alla dessa köldbryggor har man nu kommit på smarta lösningar som gör att man kan bygga hus utan köldbryggor.
Låt oss titta närmare på hur man kan göra.

 

Grund

 

Foamglas


Grunden på många nya hus kan vara en ”platta på mark”. En sådan kan bestå av en armerad betongplatta med isolering under plattan. Dessa har ofta en kantbalk ytterst där väggarna skall stå, för att klara av att bära tyngden. Eftersom betong har en dålig isolerförmåga bildas det ofta en köldbrygga vid kantbalken. Antingen kan man då sätta isolering utanpå kantbalken, eller så kan man bygga kantbalken av cellglasskivor istället för av betong. Cellglasskivor (Foamglas) är visserligen dyra, men de är både isolerande och bärande. Man kan faktiskt ersätta hela betongplattan med en platta av cellglasskivor. Cellglaset har ytterligare en fördel då det ersätter konventionell cellplast eftersom det har en mycket längre livslängd än de cellplastskivor som ofta
används som isolering under betongplattan.
En billigare variant är att man bygger en kantbalk av cellglasskivor men fyller utrymmet innanför med cellglasgrus (Hasopor), som man packar med en ”padda”, vilket gör grunden både bärande,isolerande och fuktsäker.

Vägg

 


Köldbryggan där mellanbjälklaget möter ytterväggen kan man undvika genom att fästa mellanbjälklaget enbart i den inre delen av lättreglarna. Det fi nns speciella beslag för detta. Köldbryggan som kan uppstå genom hammarbandet i massivt trä, som brukar finnas högst upp i väggen och som takstolarna vilar på, kan byggas bort på liknande sätt. Man låter ytterväggen gå upp högre, förbi yttertakets isolering, eller så bygger man även yttertaket och hammarbandet med lättreglar.

Fönster

 


När det gäller fönster och dörrar och hur de fästs in i ytterväggen så är det en mer komplicerad utmaning.
Där finns både fönsterkarmen och fönsterbågen som båda brukar utgöra köldbryggor.
Fönsterbågen kan byggas upp som en dubbel konstruktion med isolering mitt i för att slippa köldbryggan. För att slippa köldbrygga genom fönsterkarmen kan man bygga in isolering i den eller låta väggens isolering överlappa fönsterkarmen på utsidan om det handlar om inåtgående fönster, och på insidan om det handlar om
utåtgående fönster. Distanshållaren i isolerrutor kan också vara av isolerande material. Numera finns det speciella certifierade ”passivhusfönster” på marknaden där man har löst alla dessa
problem.