Kloka hem.

2021-01-28 17:05
Puffetikett
Kloka hem

Fairphone lanserar ny etisk och grön mobiltelefon

Mobiltillverkaren Fairphone är tillbaka med en ny smartphone. Precis som i föregångaren har den framställts med mindre miljöskada och mer socialt ansvarstagande än övriga mobiltelefoner på marknaden. 

– Vi vill förbättra de sociala och miljömässiga förhållandena i hela elektronikkedjan, säger Daria Koreniushkina på Fairphone.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Kloka hem!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per månad

Från

30 kr

Beställ här!

Din digitala prenumeration på Kloka hem förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Årsprenumeration

Från

150 kr

Beställ här!

Din digitala prenumeration på Kloka hem förnyas årsvis. Avsluta när du vill.

Mobilindustrin är på många sätt etiskt och miljömässigt problematisk. Dels tillverkas telefonerna med mineraler från länder som präglas av konflikter och dels utnyttjar fabrikerna många gånger arbetarna. Industrin bygger dessutom på att användarna byter ut sina telefoner ofta. Det senare leder till stora mängder miljöfarligt avfall som dumpas i världens fattigare länder. Dessa olika problem vill den holländska och ickevinstdrivande mobiltillverkaren Fairphone åtgärda.

– Det finns tusentals sociala och miljömässiga problem med produktionskedjan i smartphones, både från gruvdrift till design och från tillverkning och igenom hela livscykeln, säger Fairphone-medarbetaren Daria Koreniushkina. 

Det goda exemplet

Genom att ta fram ett ”gott exempel” vill Fairphone inspirera mobilindustrin till att ta ett större etiskt och miljömässigt ansvar. Bland annat strävar Fairphone efter att använda mineraler som inte är framtagna i konfliktområden, någonting som är en utmaning i sig. I till exempel Demokratiska republiken Kongo lades all form av gruvnäring ner när mobilproducenterna slutade köpa konfliktmineralerna. I det landet går Fairphone in och försöker återuppstarta gruvindustrin, men denna gång konfliktfri. 

– Vi vill etablera att alternativ till nuvarande gruvmetoder, men även ge arbetarna inflytande över sin arbetssituation samt förbättra försörjningen för lokalbefolkningen, berättar Daria Koreniushkina.

Regelbundna kontroller

Fairphone gör noggranna kontroller av produktion av telefonens alla mindre delar. På företagets sajt finns en leverantörslista som uppdateras löpande och där kunden kan följa hela tillverkningsprocessen. Den slutliga produktionen av telefonerna sker i en kinesisk fabrik som har justa villkor för de anställda. En del av vinsten för varje telefon går till en fond som ska förbättra villkor och löner för de fabriksanställda och en annan till ett återvinningsprogram för så kallat e-avfall i Ghana. 

Daria Koreniushkina förklarar att de smartphones som finns på marknaden idag inte är byggda för att hålla under många år och varje år kastar konsumenterna bort miljontals telefoner. E-avfallet tas inte tillvara utan bränns eller dumpas i deponier. Det leder till att giftiga ämnen som är skadliga för både människor och miljö släpps ut. 

– På Fairphone arbetar vi för att ta itu med den fulla livslängden för mobiltelefonen, inbegripet användning, återanvändning och slutligen säker återvinning. Vi anser inte att vårt ansvar slutar vid försäljningen.

Sju moduler

Fairphone tillverkar telefoner som inte ska behöva bytas ut lika ofta som övriga mobiler och på det sättet vill de minska e-avfallet. Den nya telefonen, Fairphone 2, består av sju moduler som alla med lätthet kan plockas isär och bytas ut. Till modulerna hör bland andra batteriet, displayen och kameran. 

– Ju längre du kan använda din smartphone desto mindre blir den negativa miljöpåverkan. I utformningen av Fairphone 2 har vi därför fokuserat på att utvidga sin livscykel genom hållbarhet och reparerbarhet, säger Daria Koreniushkina.

Den främsta förändringen sedan Fairphone 1 är just den modulära uppbyggnaden av telefonen. Men företaget har även lagt kraft till att uppdatera telefonens design och standarden när det gäller kameran och uppkoppling till nätet.

– Till den första telefonen hade vi inga pengar att investera i design, det har vi haft nu. 

Hon förklarar att de till den första telefonen inte heller hade kontroll över hela produktionskedjan, även det har blivit bättre. 

– Med den andra telefonen äger vi konstruktion, vilket gör det möjligt att få djupare insikt och inflytande i leveranskedjan, bygga djupare relationer med leverantörer och att kunna välja material och påverka produktionsprocesserna, säger Daria Koreniushkina.