Eko-guider.

2021-07-01 09:30
Foto: Istock
Puffetikett
Kloka hem

Experternas råd till dig som vill köpa ödehus

I Sverige står cirka 200 000 hus tomma i Sverige och trenden att ”rädda” ett ödehus växer. Om du hittar ett hus som står helt tomt och har förfallit så finns det många saker att tänka på. Först måste du hitta ägarna och när du har gjort det måste du kontrollera husets skick. När du köper ett hus så köper du också ansvaret för den. Därför måste du veta vad du ger dig in på. Så vad ska du tänka på? 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Kloka hem!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per månad

Från

30 kr

Beställ här!

Din digitala prenumeration på Kloka hem förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Årsprenumeration

Från

150 kr

Beställ här!

Din digitala prenumeration på Kloka hem förnyas årsvis. Avsluta när du vill.

HITTA ÄGARNA

Det alltid finns en orsak till att ödehus står tomma och i värsta fall kan du ramla rakt i en arvstvist. Så börja alltid med att ta reda på om det finns en möjlighet att köpa huset. Det gör du genom att kontakta ägarna.

För att hitta fastighetsägarna går du till karttjänsten hitta.se som har en sökfunktion av tomter. Du får då fram fastighetsbeteckningen. Gå nu vidare till lantmäteriet och knappa in fastighetsbeteckningen som du har fått fram och kommunen där huset är beläget. Information om ägarna kommer då att poppa upp.

Nu kommer den svåra biten, att få ägarna att faktiskt vilja sälja sitt hus. Många har känslomässiga band till sina hus och det som vi uppfattar som ödehus kan vara en gammal kär släktgård för någon annan. I vissa fall finns det en arvstvist med i bilden. Var beredd på att du ALLTID måste övertala ägarna att sälja. Var också beredd på att det kommer att ta många fikapauser och långa samtal med ägarna. Förklara för ägarna varför du vill köpa huset och hur du kommer att ta hand om deras hus. Förklara att huset förtjänar en andra chans och kan överleva i många år till. Om huset står kvar utan att tas om hand kommer, tvärtom vad många tror, värdet att sjunka istället för att stiga, vilket beror på att underhållskostnaderna skenar iväg snabbt och det kommer att sänka priset över tid. Även bygden mår bra av nytt blod och att husen blomstrar upp. Men ha respekt för ägarnas vilja om det visar sig att de faktiskt inte vill sälja. Tjat är sällan lösningen till ett köp, så känn in och känn efter vad ägarna vill.

På den här bilden saknar huset farstukvist med tak och därför har regn studsat på fasaden, vilket man kan se ytterdörrens nederkant. Syllen har på grund av det ruttnat och hela huset har därefter blivit skevt. Notera även att huset har skeva fönster.
På den här bilden saknar huset farstukvist med tak och därför har regn studsat på fasaden, vilket man kan se ytterdörrens nederkant. Syllen har på grund av det ruttnat och hela huset har därefter blivit skevt. Notera även att huset har skeva fönster.

Budget och lån

Det är inte alltid lätt att få bolån för ödehus. Var beredd på diskussion med banken och att du kommer att få ta andra tillfälliga lån. Du går in med ditt hus som säkerhet när du tar ett bolån och därför kan banker vara restriktiva med lån för just ödehus. Kontakta din bank i ett tidigt skede.

HUSETS SKICK

Tak

Takets skick är nummer ett i prioriteringsskalan. Inspektera det alltid mycket noggrant innan du köper ett hus. Annars kan det bli en dyr affär då tak är kostsamt att åtgärda. Kontrollera eventuella hål i taket och kontrollera också att det inte har läckt vatten in under en längre tid. Om huset har tegelpannor som har hållit i tvåhundra år bör du behålla dem. Dåligt brända pannor har redan gått sönder. De som är kvar är de som också är bra och kommer vara hållbara för en lång tid framöver.

Konstruktion

Husets konstruktion är en viktig faktor. Timmer är exempelvis väldigt enkelt att renovera. Kontrollera därför om huset är byggt av material som inte går att reparera på ett enkelt sätt, exempelvis asbest. Hus byggda med naturmaterial mår bäst av att underhållas med naturmaterial såsom träfiber, lerklining, linisolering, träullit och så vidare.

Grund och stomme

Grund och stomme bör alltid besiktigas av en teknisk sakkunnig, även den kan bli kostsam. Börja alltid med att kontrollera hängrännorna. Finns det stuprör som leder bort vattnet från grunden eller saknas det så att vatten läcker in mot grunden och skadar det? Ibland finns det inte ens hängrännor på hus. Oavsett om det finns hängrännor eller stuprännor kontrollera att regnvatten från taket leds bort. Se också till att marklutningen är från huset, och inte till huset.

Det har länge varit en vanlig teknik att bygga hus på sten. Fram till 1920-talet vilade de flesta svenska hus på naturstensgrund, därefter tog betong över. Om huset har naturstensgrund som är ingjuten in i betong så kan det ha kommit in vatten mellan grunden och syllen. Betong kan hålla vatten under tid och torkar inte upp och trästommen kan suga vatten kapillärt från betonggrunden med efterföljande rötskador som konsekvens. Kontrollera därför alltid grunden ordentligt.

Äldre hus har ofta en naturstengrund, i början av förra seklet när cement introducerades tyckte man det det var bra att täta grunder med det. Det skapade täta grunder men också fuktproblem. Dels krymper betong vid gjutning och skapar springor mellan syll
Äldre hus har ofta en naturstengrund, i början av förra seklet när cement introducerades tyckte man det det var bra att täta grunder med det. Det skapade täta grunder men också fuktproblem. Dels krymper betong vid gjutning och skapar springor mellan syll

Fönster

Ta dit en sakkunnig fö

nsterhantverkare som kan bedöma skicket på husets fönster. Byt bara om det verkligen behövs. Tänk alltid efter flera gånger innan du byter äldre fönster på gamla hus. De har ofta högkvalitativt virke som nya moderna fönster inte har. Byt bara om det verkligen behövs. Kontrollera också om det finns fönsterbleck på utsidan och hur det ser ut runt dem. Om fönsterbleck saknas så kan vatten ha sipprat in och orsakat en skada.

Lukt och röta

När du går in i huset, använd ditt doftsinne. Om det luktar det minsta unket, ja då är det garanterat röta någonstans. Kan det vara takläka, vatten som har regnat in eller regnar det in i grunden? Du måste alltid hitta källan som orsakar doften, analysera orsaken, göra en kostnadsberäkning och ta beslut därefter. Gör gärna ett prov om du hittar källan, ett sådant prov kostar cirka 1 200-2 500 kr.

Var ska du leta? Det kan uppstå röta på flera ställen men titta under linoleummattor, fasta installationer såsom platsbyggda kök, skåp eller hörnskafferier där markluften inte har kunnat ventileras ut. Borra ett litet hål och besiktiga med en liten kamera så får du svar.

Hussvamp och skadedjur

Äkta hussvamp kan vara förrädisk då den inte alltid avger någon doft. Men den förekommer ofta tillsammans med andra mögelsorter.

Om det ligger kanelbrunt pulver vid en golvlist eller på möbler i huset så är det förmodligen hussvampporer. Om du hittar spår av misstänkt hussvamp ska du inte dammsuga bort det utan kontakta ditt försäkringsbolag.

Om angreppet är stort så kan hela huset behöva rivas. Om du upptäcker rötskador så finns det troligen också tecken på skadedjur i huset. Hittar du rötskador i huset så gör en besiktning av skadedjur också, och vice versa.

Elektricitet

Ta alltid dit en el-besiktningsman som är oberoende och inte intresserad av att installera ny el i huset. Hen kommer att gå igenom elen i huset och det kan rädda liv eftersom felaktigt dragen el kan vara en brandrisk.

Badrum

Om huset inte har ett badrum eller kök med vatten indraget så bör du fundera på dina behov och hur du kommer att använda huset. Ska det bli ett sommarhus eller permanent boende? Hur många är ni i hushållet? Vilka årstider kommer ni att vara i huset? Behövs det ett badrum eller vill ni dra in kommunalt vatten till köket. Om du ändå vill bygga ett badrum eller dra in vatten är det bäst att göra en tillbyggnad. För att få en utbyggnad som passar ihop med husets tidsanda ska du ta hjälp av en byggnadsvårdsarkitekt. Glöm inte att också kontakta kommunen för bygglov.

Fasad utomhus

Kontrollera eventuell missfärgning så att det inte gömmer sig rötskada bakom panelen.

Text: NINA GERGI