Eko-guider.

2015-12-02 16:24
Puffetikett
Kloka hem
Kloka hem

Elda för kråkorna eller...

Är det dags att se över uppvärmningen av ditt hus? Är du ute efter att sänka kostnaderna? Bli mer miljövänlig? Mer modern? Kloka hem önskar inget hellre än att vi kunde erbjuda dig den perfekta guiden för allt detta. Dessvärre är alternativen lika många  som regndagarna en svensk sommar, möjligheterna begränsade av var du bor och energipriserna – en inte helt ointressant faktor – känsliga för politiska beslut. Vad vi däremot kan ge dig är en checklista på vad du bör tänka på när det börjar bli dags att byta uppvärmningssystem. Och när du satt dig in i det viktigaste, det vill säga det som vi presenterar här, är nästa steg att göra något ännu viktigare – rådfråga en expert. Men då kommer du att veta vad du ska fråga om!

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Kloka hem!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per månad

Från

30 kr

Beställ här!

Din digitala prenumeration på Kloka hem förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Årsprenumeration

Från

150 kr

Beställ här!

Din digitala prenumeration på Kloka hem förnyas årsvis. Avsluta när du vill.

Hur ser det ut nu?

Egentligen är det ju rätt enkelt. Det du vill är att värma ditt hus med så lite energi som möjligt. Dels för att du tänker på miljön och vill undvika slöseri med energi, dels för att du tänker på din plånbok. Börja därför med att se till att ditt hus blir så energieffektivt som möjligt. Husets värmeförbrukning är direkt kopplat till hur litet och billigt värmesystem du kan ha. Ett bra tips är att under några månaders tid anteckna hur mycket energi ditt hus använder, för att på så sätt kunna uppskatta hur dina eventuella åtgärder påverkar energiförbrukningen.

•  Sänk innertemperaturen.

•  Täta fönster, dörrar och tak.

•  Se till att inte ha några möbler som täcker eventuella värmeelement.

•  Spar varmvatten genom att byta till effektiva duschmunstycken och engreppsblandare i handfat och diskho.

Tänk efter i förväg!

Hur mycket tid och engagemang vill du investera? Kommer du att vilja ordna uppvärmningen genom en knapptryckning på din smarta telefon? Eller är du redo att hugga ved halva sommaren? Har du lagringsmöjligheter för till exempel pellets? Är dörrar eller fönster stora nog för att du ska få in önskad utrustning i huset? Har du något tak som lutar mot ett soldränkt söder? Vill du kunna växla mellan olika energislag? Och hur noga är det med driftsäkerheten?

Det är här huvudvärken börjar tillta i styrka. Men det är frågor som kräver ett svar om du vill ha ett så bra och effektivt uppvärmningssystem som möjligt.

Hur värms hus upp egentligen?

Det finns i princip tre sätt att värma upp hus på. Genom vattenburen värme, genom luftburen värme och genom strålningsvärme från elradiatorer eller enskilda eldstäder.

Vattenburen värme är det allra vanligaste systemet. Systemet fungerar genom att varmt vatten transporteras via rör till värmeelement runt om i huset. Systemet fungerar även bra ihop med golvvärme eller fläktkonvektorer. En stor fördel med vattenburen värme är att metoden för att värma vattnet kan bytas ut efter önskemål. Har du en miljödålig oljepanna är det bara att byta ut den och i stället använda ved, fjärrvärme, pellets eller el som uppvärmningssystem. Nackdelen är den stora installationskostnaden.

Strålningsvärme sägs enligt experterna ge den mest behagliga värmen. Strålningen ska helst komma från en stor yta med låg temperatur och planlösningen i huset öppen, för största möjliga spridning av värmen. Hur mycket av värmen från en radiator som utgörs av strålningsvärme varierar. Konvektorer avger enbart upp till 30 procent som strålningsvärme. Resten är varmluft. Nackdelen med det är att luften kan föra ut dammpartiklar i rumsluften. Platta radioatorer är bäst, med en andel strålningsvärme som ligger på ungefär 60 procent. Olika metoder för att få strålningsvärme är:

•  vattenburen golvvärme

•  vattenburen väggvärme

•  vattenburen listvärme

•  radioatorvärme

•  luftburen golvvärme

•  hypokaustensystem (vedeldade ugnar med slutet kanalsystem)

Luftburen värme är i allmänhet inte alls lika trevligt som strålningsvärme. Damm och partiklar rörs upp och sprids i inomhusluften, vilket visat sig kunna ge ett dåligt inomhusklimat och bidra till ohälsa. En bidragande orsak är att ventilation och uppvärmning sällan samsas särskilt bra. Dessutom kan det ge upphov till stora temperaturskillnader i rummen. Metoden har dock fått ett uppsving i samband med passivhus. Eftersom dessa är så välisolerade behöver inte luftflödet vara så stort som i andra typer av hus. Tack vare passivhusens konstruktion är flödet också lätt att kontrollera.

Vattenburen värme är vanligt i Sverige.
Vattenburen värme är vanligt i Sverige.
Vedeldat är koldioxidneutralt.
Vedeldat är koldioxidneutralt.

FJÄRRVÄRME

Denna har flera fördelar. Det kräver lite utrymme, noll arbetsinsats när det väl är på plats och ger små utsläpp av miljöskadliga ämnen. Jämfört med el har fjärrvärme ofta lägre pris per förbrukad kWh. De huvudsakliga nackdelarna är två: dels finns ingen möjlighet att välja leverantör, man får helt enkelt hålla till godo med den som finns, dels kan ventilationen i huset försämras om du har självdragsventilation och ersätter olje-, ved- eller pelletsbränning.

VÄRMEPUMP

Här utnyttjas energin som finns i marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller luften. En markvärmepump hämtar energi från mark eller berggrund genom ett djupt borrhål (men också från en sjö eller grundvattentänkt), varpå den värmer upp vatten som sedan transporteras till både kranar och element. Markvärmepumpen är den som kräver störst investering men också ger störst energivinst.

En luftvärmepump hämtar energi från utomhusluften, är enklare att installera och ger ett lägre pris än markvärme. Däremot är den inte lika energieffektiv.

En frånluftsvärmepump utnyttjar energi i frånluften från husets ventilation. Den kräver dock att man installerar ventilationskanaler i huset för frånluft.

En luft/luftvärmepump är å sin sida avsedd som tillskott vid direktverkande el.

Värmepumpar ger låga driftskostnader jämfört med el och olja. Och 

förutom att arbetsinsatsen är liten slipper man dessutom sotning och till exempel hantering av aska. Dessvärre handlar det om avancerad teknik som kräver en rejäl dos kunnande vid driftsstörningar. Och dessutom kräver värmepumpar höga investeringskostnader.

Innan du bestämmer dig för en värmepump bör du dock höra efter med installatören så att systemet inte bullrar för mycket, vare sig inom- eller utomhus. Om radiatorytorna är små kan det också vara tveksamt med värmepump.

Vedeldat är koldioxidneutralt. VED OCH PELLETS

En uppenbar fördel med ved och pellets är att båda räknas som biobränslen som kan nybildas inom överskådlig framtid. Energikostnaden är låg och bägge energislagen går enkelt att kombinera med solvärme. Men även om energikostnaden är låg är investeringskostnaden det inte. Dessutom kräver ved en ansenlig arbetsinsats och pellets att du har plats för ett förråd på åtminstone 6-7 kubikmeter. Är du mån om dina emissioner ska du välja pellets framför konventionell ved. För övrigt kan 70 procent av värmen i ett direktelvärmt småhus ersättas av en pelletskamin. Ett mindre minus är att pelletspannan drivs av el, vilket gör den känslig för driftsstörningar.

SOLEN

Än så länge är det svårt att driva ett helt hus med bara solens hjälp, men du kan fortfarande minska behovet av köpt energi med upp till 2500 kWh per år om du till exempel skaffar en solfångare. Om du också har solceller som producerar elektricitet kan du med deras hjälp driva en värmepump. Den uppenbara nackdelen är förstås vårt geografiska läge och lönsamhet och eltillskott är i slutänden beroende av väder och årstid.

ELVÄRME

Fördelerna med elvärme är många. Investeringskostnaden är låg, arbetsinsatsen likaså och de lokala utsläppen försumbara. Å andra sidan kan utsläppen från elleverantören vara betydligt större. Blandningen elpanna-vattenburen värme är också en enkel lösning på uppvärmningsfrågan. Den stora nackdelen är ett högt pris per kWh. Detta kan visserligen sänkas genom att en luft/luftvärmepump eller en kamin för ved eller pellets installeras.

GAS

Att nämna gas – det vill säga ett fossilt bränsle – kan tyckas vara ett kardinalfel. Å andra sidan ingår förnybara biogasen i potten, vilket gör energislaget värt att nämna. Fördelarna är en ofta lägre bränslekostnad än olja och el, hög verkningsgrad och låg arbetsinsats. Nackdelen är att det inte är tillgängligt i hela landet.

OLJA

Nej, det finns faktiskt ingen anledning att ge någon längre beskrivning av oljans för- och nackdelar. Vi måste ju bort från oljan. Det räcker med att nämna att har du en oljepanna i ditt hus så har du också ett vattenburet system och en skorsten, vilket gör att du enkelt kan byta till en annan energikälla. 

Adolfo Diaz