Stora attefallsguiden.

2021-09-29 13:30
Puffetikett
Kloka hem

Så här bygger du smarta småhus - regler att hålla koll på, expertens tips och kloka val!

Vill du bygga ett smart attefallshus eller Tiny House? Har du koll på vad som gäller, och hur du kan bygga ett miljövänligt litet hus. Vilka regler finns för placering, hur värmer du upp huset bäst och vilka material ska du helst välja när du bygger små hållbara hus? Kloka Hem guidar dig i småhusdjungeln.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Kloka hem!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per månad

Från

30 kr

Beställ här!

Din digitala prenumeration på Kloka hem förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Årsprenumeration

Från

150 kr

Beställ här!

Din digitala prenumeration på Kloka hem förnyas årsvis. Avsluta när du vill.

KOMPLEMENTBYGGNAD

För att få bygga en komplementbyggnad utan bygglov så måste det finnas en huvudbyggnad på tomten. Du behöver inte ha bygglov för komplementhuset, men en ansökan till kommunen om startbesked (bygganmälan) är viktigt att göra. Bygger du närmare tomtgränsen än 4,5 meter behövs grannarnas medgivande. 1979 fick så kallade ”Friggebodar” på 10 kvadratmeter uppföras utan bygglov och med 3 meter från mark till taknock. År 2008 ökades ytan till 15 kvadratmeter på Friggeboden. År 2014 lanserades ”Attefallshuset” då 25 kvadratmeter och 4 meter till taknock blev tillåtet. Till skillnad från Friggeboden får Attefallshuset inredas som självständig bostad, och den får användas både som fritids- och permanentbostad. Arean mäts från ytterväggars utsida, och hushöjd från genomsnittlig marknivå till taknock.

Ibland behöver du bygglov, andra gånger inte. Ta alltid reda på vad som gäller för just dig.
Ibland behöver du bygglov, andra gånger inte. Ta alltid reda på vad som gäller för just dig.

ATTEFALLSHUS OCH BOLUNDARE 

Från år 2020 får du bygga ett Attefallshus att leva i, en så kallad Bolundare, utan bygglov (men med bygganmälan) på 30 kvadratmeter och med 4 meter till taknock. Huset ska kunna användas som en självständig bostad (komplementbostadshus). Om det ska användas som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad) så är det den tidigare attefallsregeln som gäller (25 kvadratmeter).

Bygger du utanför detaljplanerat område kan ibland komplementhuset göras större än en Bolundare, men det måste fortfarande upplevas som ett komplementhus till huvudbyggnaden. Hör med kommunen vad som gäller i ditt fall.

Med ett litet hus kommer du närmare naturen, men att transportera huset dit kan vara kostsamt. Foto: Treesign - Tiny Homes OD Sweden och Uonwalls
Med ett litet hus kommer du närmare naturen, men att transportera huset dit kan vara kostsamt.

HANDIKAPPANPASSAT 

En Bolundare som ska användas för permanentboende ska vara tillgänglig för funktionshindrade. Ett problem med att handikappanpassa ett så litet hus är att våtrummet med handikappanpassad toalett och dusch tar stor plats (minst 1,7 x 1,9 meter). En möjlig lösning kan vara att ha en vikvägg mellan toalett och entré så att du lätt kan göra toaletten större om en handikappad person skulle behöva använda den.

PREFABRICERAT 

Vid köp av ett prefabricerat hus är transporten viktig. Egentligen får du inte köra bredare fordon än 2,6 meter på allmän väg, men en odelbar transport kan vara max 3,1 meter bred. Vid transport bredare än 3,1 meter och max 4,5 meter krävs en extra varningsbil. Med tillstånd, varnings- plus eskortbil, kan transporten få vara ännu bredare. Kontrollera höjden på de viadukter som ska passeras, standardhöjden på svenska vägar är 4,5 meter. Att ha ett speciellt fordon med lågt underrede kan underlätta.

Tänk på att transporter kan kosta en hel del, särskilt om det blir bredare last än standard. Var noga med att ha koll på vad som gäller just din transport och vilka hastighetsbegränsningar som gäller.

ENERGIEFFEKTIVT 

I ett så litet hus kanske du inte vill använda en alltför för stor del av den tillåtna byggytan till tjock isolering i väggarna, eller den tillåtna taknockshöjden för tjock isolering i taket. Men huset ska ändå vara relativt energisnålt, så vi rekommenderar cirka 20–25 centimeter isolering i väggar och golv samt 30 centimeter i taket. Däremot ska fönstren och ytterdörren vara så energieffektiva som möjligt. Det viktigaste är att huset är lufttätt så att du inte får in kalluft i stugan och att du kan behovsanpassa ventilationen. Det finns även små ventilationsvärmeväxlare avsedda för ett rum som byggs in i ytterväggen. Dessa kan dock föra ett visst oljud med sig.

HUS PÅ HJUL

För att få ställa upp en inredd ”cirkusvagn”, husvagn eller husbil utan bygglov måste det finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten (gäller även fritidshus). Det har egentligen ingen betydelse om huset står på hjul, däremot har det betydelse om huset är varaktigt placerat eller ej. Exakt hur länge ett hus måste vara placerat på en viss plats för att kräva bygglov är inte fastlagt i lag utan avgörs av kommunens byggnadsnämnd. 

Väljer du att övernatta på en rastplats kan du i regel stanna i högst 24 timmar på vardagar och något längre tid under helger. Fråga alltid markägaren om lov innan du ställer upp din husvagn eller husbil i närheten av bostadshus, även om det bara är för en natt. På enskilda vägar är det upp till markägaren att bestämma om motortrafik ska vara tillåten och att i vissa fall reglera parkering. Om inget annat anges får du ställa upp ditt fordon precis intill vägen. Det är inte tillåtet att köra i terräng med husvagn och husbil.

En liten solcellsanläggning kan förse dig med grön el i ditt lilla hus.  Foto: Fredrik Sandberg/TT.
En liten solcellsanläggning kan förse dig med grön el i ditt lilla hus.

SOLCELLER 

Om du inte har tillgång till elnätet och vill undvika fotogen- och naturgas, som är fossila bränslen och bör undvikas av klimatskäl, så är en liten solcellsanläggning en bra lösning. Med solceller, ett batteri och ett lokalt likströmsnät kan du få läslampor och radio, ladda din mobil, läsplattan och få likström till din laptop. Om du vill ha kylskåp får du skaffa fler solceller och batterier. Problemet är de värsta vintermånaderna, då solen inte räcker till eller om du vill använda effektkrävande elapparater såsom elspis och elvärme. Lösningen blir att acceptera gasspis, gasljus och gasvärme under vintern eller att skaffa en vedspis eller vedkamin. Det finns både batterilampor och batteriradio där du kan ladda upp batterierna med en generator som vevas för hand.

TOALETTER 

Det finns många olika lösningar på toaletter om du inte har tillgång till ett avloppsnät. Många av dessa toaletter har utvecklats för båtar, husbilar eller fritidshus i ödebygden. Det finns torrtoaletter, som i sin enklaste lösning i princip är en hink med toalettsits och lock samt med en komposterbar plastpåse inuti. Små urinsorterande torrtoaletter, där fekalierna samlas upp separat, tar mindre plats, men efterkompostering krävs.

Urinen samlas i en separat dunk, blandas med vatten och används för bevattning. Det finns förbränningstoaletter, som efterlämnar aska, men då måste det finnas tillgång till el eller gasol. I så kallade ”kassett-toaletter” samlas toalettinnehållet upp i en tank under toasitsen. Den måste tömmas i kommunens avlopp då och då. De antiseptiska vätskorna, som brukar tillsättas för att förhindra lukt och skynda på förmultningsprocessen, är inte helt bra för miljön även om det har blivit bättre på senare år.

VATTEN 

Om du inte har tillgång till vatten från vattenledningar så får du skaffa dig en vattentank som fylls på vid behov. Det kan vara en liten bärbar tank eller en större fast tank som fylls på med bärbara dunkar. Du kan också ha två olika vatten: dricksvatten i en separat tank eller en särskild tank för regnvatten som samlas upp från taket. Det sistnämnda används för disk och tvätt. Till regnvattnet kan du ha ett grovfilter så att inte barr och annat skräp kommer med. Varmvattenberedare drivs antingen med el eller gas. Så länge gråvattnet endast innehåller diskvatten, dricksvatten och duschvatten med miljövänliga disk- och tvättmedel går det bra att tömma i naturen. Ska du vara länge på samma plats kan du låta gråvattnet gå igenom ett enkelt gråvattenfilter. Ett gråvattenfilter innehåller ett filtermedium som måste rengöras och fyllas på med jämna mellanrum.

VÄRME 

Ett ”Tiny House” kan värmas med el, ved eller gas. Gas är för det mesta fossilt, eftersom biogas ännu inte går att köpa på gasflaska, så det vill man undvika. Eluppvärmning på vintern kräver tillgång till elanslutning eftersom det inte går att klara med solceller. Golvvärme med el tar minst plats. Ska man värma med el så är en värmepump det mest effektiva sättet. Problemet är att det är svårt att hitta tillräckligt små värmepumpar, till exempel en liten luft/luft värmepump. Finns det inte tillgång till el så är det biobränsleeldning som gäller. Antingen med en vedspis på vilken du dessutom kan laga mat och bereda ditt varmvatten, eller med en liten värmelagrande kamin med en kokplatta ovanpå, till exempel en täljstenskamin. Biobränsleeldade enheter får inte ha för stor effekt, i så fall blir det alldeles för varmt inomhus i och med de små ytorna. Alternativet är att skaffa sig ett vedeldat vattenburet system med en ackumulatortank, men det är dyrare och det får inte bli kallt i huset för då fryser systemet sönder. Acktanken tar även upp värdefull plats.

Kreativa lösningar skapar en ängsla av större yta i små hus. En trappa kan vara en plats för förvaring.  Foto: Michrohouses of Sweden och Eco Tiny Houses.
Kreativa lösningar skapar en ängsla av större yta i små hus. En trappa kan vara en plats för förvaring.

MATERIALVAL 

Du ska naturligtvis endast välja sunda material, färger och ytbehandlingar för att få ett bra inomhusklimat. Därför minimerar man ofta användningen av limmer och fogmassor. Välj även material som inte orsakar stora klimatgasutsläpp i tillverkningen. Använd trä och biobaserad isolering så mycket som möjligt, undvik plaster och minimera användningen av metaller och betong. Använd gärna återbrukade produkter och material, förutsatt att de har god kvalitet för sitt ändamål, och inte innehåller ämnen som avger olämpliga emissioner. 

TEXT Varis Bokalders